הנהלה

בועז גלאון
מנכ"ל

   

איה גולדברג
סמנ"כלית